Shakkiliitossa on alkanut shakkipedagogiikan kehittämisprojekti

Shakkiliitossa alkoi marraskuun 2017 alussa shakkipedagogiikan kehittämisprojekti, joka sittemmin on liittynyt osaksi liiton Koulushakki -toimintaa. Shakkipedagogiikan kehittämisprojektista vastaa pedagogisessa harjoittelussa oleva Kai Sippola ja projekti päättyy toukokuun 2018 lopulla. Kai on koulutukseltaan yhteisöpedagogi (AMK), ja erikoistunut pelien, leikkien ja liikunnan hyödyntämiseen lasten ja nuorten kasvatuksen välineenä. Projekti toteutuu osana Sippolan ammatillisia opettajaopintoja, joita hän suorittaa Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Projektin aikana Sippola kouluttaa kasvatus- ja opetusalalla toimivia henkilöitä hyödyntämään shakkia omassa työssään. Koulutukset ovat alkaneet tammikuun toisella viikolla, ja koulutuksiin on ilmoittautunut tähän mennessä 49 kasvatusalan ammattilaista. Nyt alkaneet koulutukset toimivat eräänlaisena pilotointina laajamittaisemmalle koulutustoiminnalle.

Shakkipedagogiikan koulutuksessa

Mitä on shakkipedagogiikka?

Shakkipedagogiikka merkitsee Sippolalle lähestymistapaa, jossa shakkia hyödynnetään lasten ja nuorten laaja-alaisten ajatteluntaitojen sekä oppimaanoppimisen taitojen kehittämiseksi. Shakkipedagogiikka ei siten ole vain lasten ja nuorten shakinpelaamista vaan siinä pelin ulottuuvuudet yhdistetään nykyaikaiseen tietämykseen oppimisesta ja oppimisen monimuotoisista prosesseista, ja tuloksena on pelillisyyteen perustuvia kasvatus- ja opetusmenetelmiä.

Shakkipedagogiikka on erityisen ajankohtaista nyt, kun kouluissa on otettu käyttöön uudistettu opetussuunnitelma, jossa erityisesti korostuu nimenomaan koululaisten laaja-alaisten ajattelun ja oppimaanoppimisen taitojen kehittäminen. Projektin jälkeen Suomen Shakkiliitolla on lukuisia uusia menetelmiä, joilla voidaan edistää shakin harrastamisen mahdollisuuksia sekä kouluissa että seuroissa ympäri Suomen.