Shakki on hauskaa

Paitsi että shakki on hauskaa, se myös…

Kehittää luovaa ajattelua

Shakki pistää aivot raksuttamaan. Pelatessa täytyy tehdä joustavia ja kauaskantoisia suunnitelmia, arvioida asemia ja pyrkiä päättelemään omien ja vastustajan siirtojen seurauksia muuttuvissa ja joskus hyvinkin monimutkaisissa tilanteissa.

Kehittää loogista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja

Shakki opettaa loogista ja strategista päättelyä ja tekemään tarkkoja ja nopeita päätöksiä. Maailman monimutkaistuessa ja tietotulvan lisääntyessä on tärkeää erottaa epäolennainen ja olennainen toisistaan. Shakki kehittää ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä tehdä vaikeita ja abstrakteja päätöksiä itsenäisesti. Valmiita tai ainoita oikeita ratkaisuja ei ole yleensä olemassa.

Kehittää muistia ja parantaa oppimista

Muistia voidaan parhaiten kehittää sitä aktiivisesti käyttämällä. Shakkilaudan äärellä tapahtuva visuaalinen oppiminen on tehokas keino muistin parantamiseksi, ja muisti
jos mikä luonnollisesti auttaa kaikessa muussa oppimisessa.

Parantaa keskittymiskykyä

Ylivilkkaus ja keskittymiskyvyn puute saattaa toisinaan johtua sopivien haasteiden puutteesta. Shakissa yksinkertaiset itsesäätelyn elementit (mm. hiljaisuus, vuoron odottaminen, peliajan kulumisen seuraaminen, vastustajan kunnioittaminen ja pettymyksen sietäminen) vahvistuvat pelin tarjoamien haasteiden ansiosta aivan samalla tavalla kuin monissa muissakin urheilulajeissa, soitossa tai taiteissa. Shakki
voi kuitenkin tarjota kielestä, musikaalisuudesta tai liikunnallisuudesta riisutun mahdollisuuden itsensä ilmaisemiseen.

Auttaa muussa oppimisessa

Shakin avulla oppii myös IT-taitoja ja voi parantaa kielitaitoaan. Shakki on eräs maailman laajimmalle levinneistä lajeista, ja kilpailuihin osallistuu valtava määrä erilaisia ihmisiä erilaisista kulttuureista. Sosiaalisia kontakteja on helppo solmia ja hyviä ystäviä voi saada koko maailmasta. Kielitaito, lukeminen ja lajin historiaan tutustuminen ovat tärkeitä elementtejä oppimisprosessissa.