Mitä on koulushakki?

Koulushakkitoiminnassa edistetään koululaisten mahdollisuuksia tutustua shakkiin sekä pelata ja harjoitella sitä koulussa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai koulukerhossa.

Harjoittelemalla ja pelaamalla shakkia koululaiset kehittävät samalla ajattelun taitojaan sekä matemaattisia ongelmanratkaisun ja loogisen päättelyn taitojaan laaja-alaisesti. Shakkia pelaamalla harjoitellaan samalla tarkkaavaisuutta, keskittymistä, itsesäätely- ja toiminnanohjaustaitoja. Koulushakkitoiminnassa koululaiset saavat kokea myös onnistumisia ja oivaltamisen iloa shakin parissa.

Lisäksi koulushakissa edistetään kasvattajien ja opettajien valmiuksia hyödyntää shakkia omassa työssään. Tämän mahdollistamiseksi koulushakkitoimintaa varten on kehitetty valmis 10-oppitunnin materiaali hyödynnettäväksi koulujen opetuksessa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä koulukerhoissa.

Kiinnostuneille opettajille, ohjaajille ja kasvattajille järjestetään eri paikkakunnilla kolmen tunnin mittaisia koulutuksia, joissa tavoitteena on oppia pelaamaan shakkia sekä tutustua valmiiseen opetusmateriaaliin.