Nuorten maajoukkue – valmennus ja edustusvalinnat

Nuorten maajoukkue on Suomen Shakkiliiton valmennusryhmä. Se on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lahjakkaille ja shakkiin tavoitteellisesti suhtautuville nuorille. Valinnat ryhmään tehdään vuosittain yhdeksi kilpailukaudeksi kerrallaan.

Vuonna 2018 valmennuskausi alkaa huhtikuussa ja päättyy 31.12.2018. Tulevina vuosina valmennuskausi on kalenterivuosi, ja kriteerit tulevalle valmennuskaudelle julkaistaan edellisen vuoden marraskuun 1. päivään mennessä.

Nuorten maajoukkueella on neljä leiriä (kolme vuonna 2018) kauden aikana ja jatkuva etävalmennusohjelma. Nuorisomaajoukkueen toimintaa koordinoi Shakkiliiton valitsema nuorten päävalmentaja, joka myös vastaa leiri- ja etävalmennuksesta, mahdollisesti yhdessä vaihtuvien apuvalmentajien kanssa.

Maajoukkueryhmässä valmennuksen kulut katetaan suhteessa SSL 50 % ja osallistujat 50 %. Tryout-ryhmässä (maajoukkueeseen pyrkivät) osanottaja maksaa itse kaikki valmennuksesta tulevat kulut.

Nuorten maajoukkueen valintamenettely
Nuorten maajoukkueeseen on seuraavat valintakriteerit. Kriteereitä tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2018 kriteerit on hyväksytty liiton hallituksessa 31.1.2018.

Pojat Poikien tryout-ryhmä
Syntymävuosi Selo Syntymävuosi Selo
2008 tai myöhemmin 1600 2008 tai myöhemmin 1500
2007 1650 2007 1550
2006 1700 2006 1600
2005 1800 2005 1700
2004 1900 2004 1800
2003 1950 2003 1850
2002 2000 2002 1900
2001 2050 2001 1950
2000 2100 2000 2000

 

Tyttöjen osalta valintakriteerin seloluku on 250 alhaisempi kuin saman ikäryhmän pojilla. Perusteena on, että kansainvälisellä elolistalla 100 parhaan pojan keskiarvo on 100 parhaan tytön keskiarvoa n. 270 pistettä korkeampi.

Tytöt Tyttöjen tryout-ryhmä
Syntymävuosi Selo Ikäryhmä Selo
2008 tai myöhemmin 1350 2008 tai myöhemmin 1250
2007 1400 2007 1300
2006 1450 2006 1350
2005 1550 2005 1450
2004 1650 2004 1550
2003 1700 2003 1600
2002 1750 2002 1650
2001 1800 2001 1700
2000 1850 2000 1750

 

Seloluvun täytyy perustua vähintään 50 selopeliin, jotta sitä voidaan pitää riittävän luotettavana. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää huippuseloa, jolloin pelejä täytyy olla vähintään 100. Vuoden 2018 osalta käytetään maaliskuun ensimmäistä julkaistua selolistaa. Huippuselon tarkastelujakso on vuosi tästä päivämäärästä.

Lisäksi maajoukkueeseen ehdolla olevalta vaaditaan vapaamuotoinen selvitys omista tavoitteista, motivaatiosta ja itsenäisestä tai oman valmentajan kanssa tehtävästä harjoittelusta.

Maajoukkueeseen voidaan valita yllä olevien selokriteerien ulkopuolelta poikkeuksellisen lahjakkaiksi todettuja nuoria. Esityksen Shakkiliiton hallitukselle tällaisen nuoren valitsemisesta maajoukkueeseen tekee maajoukkuetyöryhmä.

Nuorten maajoukkuetyöryhmä tekee esityksen maajoukkueeseen ehdolla olevista shakinpelaajista, ja Suomen Shakkiliiton hallitus vahvistaa valinnat. Maajoukkuevalinnoista ilmoitetaan valituille henkilökohtaisesti sekä SSL:n nettisivuilla. Valinnat tehdään viimeistään huhtikuussa.

Edustusvalinnat
Edustusvalinnat kansainvälisiin arvokilpailuihin tehdään ensisijaisesti nuorten maajoukkueryhmästä. Maajoukkueryhmästä valituista liitto maksaa ikäryhmittäin osanottomaksut nuorten henkilökohtaisiin PM-, EM- ja MM-kilpailuihin.

Maajoukkuetoiminnan piiriin kuuluvat kansainväliset arvokilpailut:

  • Nuorten PM
  • Tyttöjen PM
  • Nuorten EM
  • Nuorten MM (8–12-vuotiaat)
  • Nuorten MM (14–18-vuotiaat)

Alle 16-vuotiaiden shakkiolympialaisiin ja joukkue-EM-kilpailuihin valinnat suoritetaan ainoastaan maajoukkueryhmästä. Päätös kilpailujen kustannusten jakaantumisesta tehdään vuosittain.

Edustustehtäviin voidaan valita nuorten maajoukkueen ulkopuolelta nuoria, jotka ovat menestyneet nuorten tai koululaisten SM-kilpailuissa mutta joita ei ole valittu maajoukkueryhmään.

Kyseisiin kansainvälisiin arvokilpailuihin SM-kilpailut toimivat edelleen valintaperusteena seuraavasti:

Nuorten PM ja Tyttöjen PM
Ikäsarjoittain Koululaisten SM-kilpailusta kaksi parasta ensisijaisesti maajoukkueryhmään kuuluvaa nuorta. Jos maajoukkueryhmästä ei ole tarvittavaa määrää lähtijöitä, tarjotaan paikkaa kussakin ikäsarjassa kahdelle parhaalle maajoukkueryhmään kuulumattomalle.

Nuorten EM ja MM
Ikäsarjoittain Nuorten SM-kilpailusta kaksi parasta ensisijaisesti maajoukkueryhmään kuuluvaa nuorta. Koska on kaksi eri kv-kisaa, periaate on ollut, että paremmin menestynyt saa valita ensin, kumpaan kv-kisaan lähtee.

Jos maajoukkueryhmästä ei ole tarvittavaa määrää lähtijöitä, tarjotaan paikkaa kussakin ikäsarjassa kahdelle parhaalle maajoukkueryhmään kuulumattomalle. Maajoukkueryhmän ulkopuolelta valittu maksaa itse kaikki kilpailuun liittyvät kustannukset.

Alle 8-vuotiaiden ryhmässä paikkaa tarjotaan SM-kilpailun kahdelle parhaalle. Paremmin menestynyt saa valita, lähteekö EM- vai MM-kilpailuun.

Sopimukset
Nuorten, heidän huoltajiensa ja liiton välillä tehdään kaikkia osapuolia sitovat valmennus- ja pelaajasopimukset. Sopimuksessa edellytetään sitoutumista vakavasti otettavaan harrastamiseen ja muun muassa osallistumista valmennukseen sekä vähintään yhteen kansainväliseen arvokilpailuun.