Shakki oppimisen välineenä

Shakki tarjoaa monia oppimista edistäviä elementtejä. Ensinnäkin shakki on uuden opetussuunnitelman mukainen pelillinen oppimisympäristö. Se tarjoaa mahdollisuuden luovaan toimintaan, itseilmaisuun ja autonomian kokemiseen. Niinpä shakki motivoi sellaisiakin oppilaita, jotka eivät välttämättä innostu perinteisestä oppimisesta ja perinteisistä tehtävistä.

Toisekseen pelinä shakki sopii erityisen hyvin koululaisille, koska shakki edellyttävää pelaajilta aktiivista laaja-alaisten ajattelun taitojen harjoittamista. Shakissa noppa tai sattuma eivät vaikuta peliin, vaan peli etenee siten kuin pelaaja itse havainnoi, tutkii, pohtii, päättelee ja oivaltaa. Shakissa harjoitetaan juuri sellaisia taitoja, joita myös uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan.

Lisäksi shakki sisältää useita matemaattista ajattelua aktivoivia elementtejä. Peli mahdollistaa erittäin moniulotteisen ajatteluprosessin harjoittamisen. Siksi shakkia voidaan hyödyntää erityisesti matematiikan opetuksen monipuolistamisessa. Matemaattisen ongelmanratkaisutaitojen kehittymisen kannalta shakista hyötyvät erityisen paljon ne lapset, jotka innostuvat pelistä ja kokevat sen mielekkäänä toimintana.

Shakilla on lisäksi rauhoittava vaikutus, ja shakin pelaaminen onkin erinomaista vastapainoa hektiselle ilmapiirille.Shakki kehittää oppilaiden itsesäätelytaitoja, tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Tämä perustuu siihen, että pelin aikana pelaaja saa välitöntä palautetta omasta toiminnastaan toisen pelaajan tekemien siirtojen kautta. Peli on ikään kuin vuorovaikutteista. Toisen pelaajan toiminta pelissä kannustaa pelaajaa harkintaan ja pohdintaan.