Shakkia koulupäivään

Shakkia voidaan hyödyntää koulupäivän aikana monenlaisissa tilanteissa ja eri tunneilla. Erilaisista vaihtoehdoista opettaja ja ohjaaja voivat valita itselleen sopivat tavat hyödyntää shakkia. Yksi luonnollinen tapa hyödyntää shakkia on pelata sitä matematiikan tunneilla tai muilla sopivilla tunneilla. Tätä on toteutettu esimerkiksi niin, että on pelattu joka toinen viikko yksi matematiikan tunti shakkia. Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa vastaavasta toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia, jossa korvattiin yksi viikoittainen matematiikan tunti shakilla. Tästä pääset aihetta käsittelevään artikkeliin.

Shakkia voidaan hyödyntää myös eriyttämisessä. Shakki toimii eriyttäessä molempiin suuntiin. Taitavat ja nopeat oppilaat voivat toisinaan pelata shakkia sen sijaan, että heille annetaan uudestaan ja uudestaan lisää samankaltaisia tehtäviä tehtäväksi. Kun päivän tehtävät on tehty, oppilaat voivat pelata lopputunnin shakkia tai tehdä itsenäisesti shakkitehtäviä omalla paikallaan. Toisaalta shakista voivat hyötyä sellaiset oppilaat, jotka eivät innostu perinteisistä tehtävistä tai kokevat haasteita peruslaskutoimituksissa ja ongelmanratkaisutehtävissä. Shakki tarjoaa mielekkään tavan kehittää taitojaan peruslaskutoimituksissa ja ongelmanratkaisutehtävissä.

Joissain kouluissa shakkia pelataan välituntien aikana. Toisilla kouluilla on käytössään pihanappulat ja toisilla kouluilla yhdellä välitunnilla viikossa pelataan shakkia esimerkiksi koulun kirjastossa. Myös tieto- ja viestintätekniikan oppitunneilla on pelailtu shakkia netissä kansainvälisillä pelipalvelimilla. Pelaajia näissä on ympäri maailmaa. Shakin koordinaatisto ja nappulat muodostavat yhdessä shakin oman kielen, jota voidaan hyödyntää myös koodauksen opettelussa.

Koulushakkifestivaali on koulushakin kehittämä koulun tai muutaman koulun luokan oma tapahtuma, joka toimii innostavana tavoitteena shakin opettelulle ja harjoittelulle. Koulushakkifestivaalit järjestetään koululla shakkiliiton koulushakkitoiminnan sekä koulun opettajien ja ohjaajien yhteistyönä. Mukana auttamassa voi olla myös paikallinen shakkiseura. Lisätietoja koulushakkifestivaaleista saat täältä.