Shakkiliitossa käynnistyi vuonna 2018 koulushakkiprojekti, jonka tavoitteena on pysäyttää lisenssipelaajien keski-iän jatkuva nousu. Lajin tulevaisuuden kannalta tärkeää on, että yhä enemmän nuoria saadaan tavalla tai toisella mukaan lajin pariin. Koulushakkitoiminnan tavoitteena on opettaa shakin perusteet hauskalla ja innostavalla tavalla mahdollisimman suurelle massalle koululaisia, ja pyrkiä shakkikärpäsen puraisun jälkeen houkuttelemaan heitä jatkamaan tavalla tai toisella shakin harrastamista.

Jotta shakkia pystytään levittämään laajalti kouluihin, sen hyötyjen tulee olla pedagogisesta näkökulmasta perusteltuja. Rosholmin ym. (2017) tutkimusryhmän tekemässä tanskalaisessa tutkimuksessa havaittiin paljon positiivisia vaikutuksia niiden oppilaiden koulumenestyksessä, jotka korvasivat yhden viikoittaisen matematiikan tunnin shakkitunnilla. Myös Shakkiliitossa uskotaan vahvasti siihen, että shakki oikealla tavalla harjoiteltuna voi olla monipuolinen oppimisen väline.

Koulushakkiprojektin runko Suomessa on ollut hyvin pitkälti yhteisöpedagogi Kai Sippolan käsialaa. Kai teki liitolle keväällä 2018 opintoihinsa liittyvänä harjoitteluna laadukkaan Onnistumisia, oivaltamisia ja oppimisen iloa -materiaalin, joka sisältää kymmenen valmista oppituntia ja paljon käytännön vinkkejä shakin opettamiseen kouluissa. Materiaalin ympärille Kai on rakentanut kolmen tunnin koulutuksen, jonka käymisen jälkeen kuka tahansa on pohjatiedoista riippumatta valmis opettamaan koululaisille shakin perusteet.

Kai palkattiin lahjoitusvarojen mahdollistamana liiton koulushakkikoordinaattoriksi syksyllä 2018. Hänen työnkuvaansa on kuulunut erityisesti koulutusten markkinoiminen, kehittäminen ja pitäminen. Helmikuun puoliväliin mennessä on pidetty 16 koulutusta ympäri Suomea, ja yli 130 opettajaa, ohjaajaa tai muuta asiasta kiinnostunutta ovat saaneet valmiudet shakin hyödyntämiseen. Liiton toimistosta on oltu laajalti yhteydessä kouluihin ympäri Suomea, ja uusia yhteydenottoja asiasta kiinnostuneilta tulee säännöllisesti.

Kaikkiin koulutettuihin pyritään olemaan yhteydessä koulutuksen jälkeen, ja kannustamaan heitä hyödyntämään shakkia. Useilla paikkakunnilla koulutus onkin jo johtanut uusien shakkikerhojen perustamiseen. Tavoitteena on avata koulutettujen kautta viestintäkanavia, joiden avulla pystymme houkuttelemaan uusia innokkaita shakinpelaajia mukaan ensin paikallistason koululaiskilpailuihin ja -tapahtumiin sekä myöhemmässä vaiheessa aina lisenssipelaajiksi asti.

Seuraavia askelia koulushakkiprojektissa ovat materiaalin laajentaminen perussääntöjen opettelemisesta kohti monipuolisempaa shakkiosaamista, alueellisten kouluttajien kouluttaminen, yhteydenpito jo koulutettuihin ohjaajiin ja heidän tukemisensa sekä uusien koulutusten markkinoiminen. Lisäksi yliopistojen kanssa on käyty lupaavia neuvotteluja kotimaisen koulushakkitutkimuksen aloittamisesta.

Koulushakkiprojekti on vasta aluillaan, mutta projekti on herättänyt kiinnostusta laajasti ja vastaanotto sille on ollut erittäin hyvä. Uskomme liitossa vahvasti siihen, että nuoriin panostaminen on kahden huutomerkin arvoinen siirto.

Kuultua palautetta:

” Koulutus tutustutti shakin maailmaan ja innosti pelaamaan. Hieno oivallus oli, että minkäkin voin oppia pelaamaan tätä jaloa peliä.”

” Kouluttaja sai innostumaan shakista ja sen kautta oppimisesta. Hienoa oli oivaltaa, että shakin saloihin voi oppia askel kerrallaan ja osista pikkuhiljaa muodostuu kokonaisuus.  ”

” Pitkästä aikaa koulutus, josta jäi erityisen innostunut ja hyvä mieli.  ”

” Tällaista koulutusta tarvitaan lisää. Alustojen, nappuloiden ja peliohjeiden saaminen koululle käyttöömme oli loistava juttu.

” Loistavaa materiaalia! Erityisen ilahtunut olin siitä, että oli kehitelty vaiheittain etenevä opetus – oppiminen tyssännyt aiemmin siihen, kun oli ajatus, että on niin paljon muistettavaa heti alkuunsa.